ยินดีต้อนรับเวปไซต์ Hado- water จำหน่ายเครื่องกรองน้ำยี่ห้อ I -Water มีพลังงานแม่เหล็กธรรมชาติ มีโมลิกุลเล็ก ช่วยขับล้างสารพิษในร่างกาย ทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง สอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที่เวปนี้ ซึ่งเป็นเวปของผู้แทนจำหน่ายตรงโดยเฉพาะ

 

 

 

 

สอบถามข้อมูล

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อ

082-779-5326

085-2692018

 

Main Menu


 

 


     


HADO
     
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพลังงานคลื่น เป็นพลังงานที่มีอยู่ในจักรวาล เป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง อาจกล่าวได้ว่า HADO เป็นรากฐานของพลังงาน และเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่ง
 คำว่า HADO มาจากศัพท์ทางฟิสิกส์ที่แปลว่าคลื่น(wave) ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นคำที่ใช้รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึก จิตวิญญาณ
 HADO คืออะไร  ร่างกายของเราประด้วยเซลล์กว่า 60 ล้านล้านเซลล์ ซึ่งแตะละเซลล์จะปล่อยคลื่น HADO แบบออเคสตร้า แต่ละเซลล์จะเป็นส่วนหนึ่งในออเคสตร้า ทำหน้าที่บรรเลงดนตรีปล่อยคลื่น HADO ของแต่ละเซลล์ออกมา เช่นเซลล์ของสมองจะมี HADO ของสมอง เซลล์ตับจะมี HADO ของตับ เช่นเดียวกันเซลล์มะเร็งจะมีHADO ที่ก่อกวนเซลล์ปกติ ที่ออกจากร่างกาย
 HADO เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดในสิ่งของและในร่างกาย นั่นคือ อนุภาคถูกสร้างด้วยพลังงานHADO เช่นเดียวกับร่างกายของคนเรา ก็ถูกสร้างด้วยพลังงานที่เรียกว่าHADO 
อาจยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนของพลังงานHADO อย่างเช่น ในร่างกายของคน นอกจากความรู้สึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้ว ยังมีความรู้สึก เช่น ความแตกต่างระหว่างผ้าพันคอสำเร็จรูปที่ขายตามท้องตลาด กับ ผ้าพันคอที่คนใกล้ชิดเราเช่น แม่ แฟน ตั้งใจถักด้วยมือมาให้เราเฉพาะ ความรู้สึกต่อผ้าพันคอนั้นย่อมไม่เหมือนกัน หรือความแตกต่างระหว่างข้าวปั้นที่ซื้อในร้านสะดวกซื้อกับข้าวปั้นที่แม่ทำให้ คือ ความอบอุ่น ความผูกผัน ความระลึกถึง ความรู้สึกดีมีความสุขที่ได้รับประทานข้าวปั้นที่แม่ทำให้
 นั่นคือ HADO  เป็นแหล่งเกิดที่มาของความรู้สึกของสิ่งมีชีวิต เช่น สี เสียง กลิ่นรส นอกจากนี้ HADO มีข้อมูลและเป็นพลังงานอย่างอ่อนนั่นคือพลังงานในการเก็บข้อมูล
 กล่าวย่อๆ HADO - Technology คือ พลังของการรับรู้ พลังความรู้สึก พลังธรรมชาติ

ประวัติของ HADO Technology
 ประมาณต้นปี 1900 นักวิชาการทางโรค มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด อเมริกา นาย Albert Abrams  ได้ทำการพัฒนาประดิษฐ์ต้นแบบของเครื่องวัด Radionics เรียกว่า HADO  ในยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันใช้เครื่องตรวจ HADO จำนวน 25,00-30,000 เครื่องในการรักษาพยาบาล ในญี่ปุ่น ดร.โอมารุ ใช้วิธีการตรวจHADO ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อคน
การก่อเกิด HADO –technology ในประเทศญี่ปุ่น
 ปี 1999 เครื่องตรวจ HADO  ถูกนำเสนอเข้าสู่ตลาดพร้อมระบุคุณสมบัติว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถวัดพลังงานของคลื่นHADO  ผลก็คือมีเสียงตอบกลับออกมามากมายว่า วัดไม่ได้ หลอกลวง ด้วยสาเหตุดังกล่าว เพื่อไขความจริง บริษัทที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการ จึงได้ร่วมก่อตั้งคณะกรรมการศึกษาเครื่องตรวจวัดHADO ผลก็คือ สามารถตรวจ Blind Test ของสารเคมีเกษตรตกค้างความเข้มข้นต่ำได้ ซึ่งทางคณะกรรมการเครื่องตรวจวัด HADO ได้จัดทดลองขึ้นจึงต้องยอมรับปรากฏการณ์นี้

   

ทดสอบคลื่นพลังงานชีวภาพHADO ของน้ำพลังพีรามิดพลังแม่เหล็ก
 ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของพลังงานชีวิตหรือพลังงานชีวภาพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ละเอียด มีอยู่ทั่วไปในร่างกายมนุษย์ เป็นพลังงานที่ช่วยสร้างความสมดุลให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อวัณโรค หรืออาการเสียสมดุลของร่างกายจนเกิดโรคต่างๆตามมา
 ในปัจจุบันนี้ ดร.ฮิโรโตชิ ยามานชิ นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหารของญี่ปุ่น ผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์คลื่นพลังชีวิตได้พัฒนาเครื่องมือที่สามารถวัดพลังชีวิตได้แล้ว ให้ความแม่นยำสูงสุดในการวัดระดับพลังงานชีวิตในขณะนี้เรียกว่าเครื่อง MRA (Magnetic Resonance Analyzer) ซึ่งพัฒนามาจากเครื่องมือแพทย์ MRI(Magnetic Resonance Imaging)
 เครื่อง MRA ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจวัดความสอดคล้อง ของสนามพลังงาน โดยใช้หลักการที่ว่า สนามพลังงานที่มีความสอดคล้องกันจะปรากฏอยู่ในทุกที่ แม้กระทั่งในหน่วยพลังงานชีวิตที่เล็กที่สุดที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “HADO”  โดยได้มีการให้ความหมายของ “ฮาโด” ว่า คือคลื่นพลังงานที่มีลักษณะจำเพาะ เกิดขึ้นจากการโคจรของอิเลคตรอนรอบนิวเคลียสในอะตอม ดังนั้นอาจกล่าวว่า “ฮาโด” คือสนามพลังที่มีคลื่นสอดคล้องกัน หรือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่งนั่นเอง ซึ่งหลักการทำงานของเครื่องMRA จะทำหน้าที่ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความสอดคล้องกันและเป็นระเบียบ เพราะสสารทุกชนิดจะมีความสอดคล้องของพลังงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเครื่อง MRA จะแปลงคลื่นดังกล่าวเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วแสดงออกมาเป็นตัวเลขดิจิตอลด้วยเครื่อง Spectroscopy จากนั้น จะส่งตัวเลขที่เรียกว่า รหัส MRA เข้าไปยังเครื่องMRA หรือนำไปผลิตหรือประยุกต์ใช้กับอุปการณ์เชื่อมต่อที่ต่อกับขั้วรับสัญญาณ  แล้วแสดงผลออกมาทั้งในรูปแบบของเสียงและตัวเลขเพื่อแสดงให้ทราบว่าวัตถุนั้นๆ มีคลื่นพลังงานสอดคล้องกันเป็นระเบียบหรือไม่อย่างไร


ผลการทดลองในประเทศไทย1.
 ในปี 2548 ประเทศไทยได้เชิญ ดร.ฮิโรโตชิ ยามานชิ มาบรรยายร่วมกับ ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมสุขภาพก้าวหน้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “น้ำเพื่อชีวิต พลังชีวภาพและสุขภาพ” ซึ่งได้มีการพูดคุยถึงความสำคัญของ “ฮาโด” กับสุขภาพ  พ.ศ.2546ได้มีการประชุมวิชาการในเรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค”  มีการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพน้ำหมักชีวภาพได้คือ การตรวจสอบคุณภาพน้ำหมักชีวภาพจากคลื่นพลังงานที่อยู่ในน้ำหมักโดยใช้เครื่อง  PIA (Personal Information Analyzer)   เครื่อง PIA นี้เป็นเครื่องที่พัฒนามาจากเครื่องMRA  เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ปกติใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของ อาหาร ยา และน้ำดื่ม รวมทั้งบ่งบอกระดับผลการบำบัด การทำงานของเครื่องวัดระดับพลังงานจะคุณภาพของพลังงานที่มีอยู่ในสิ่งที่จะตรวจสอบ พลังนี้เรียกว่าHADO  หน่วยของพลังงานเรียกว่า Hado Unit  or Hado scale
ค่าของพลังงาน Hado Unit
+15 หวังผลในการบำบัดได้
+10 มีผลดีต่อร่างกาย
0 ไม่มีผลต่อร่างกาย
-10 มีผลร้ายต่อสุขภาพ
+15 มีพิษ ถึงแก่ชีวิต

1.รายงานความความก้าวหน้างานวิจัยเรื่อง สถานภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากพืชสำหรับการบริโภค,คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546


 


 

Side Page

 

 

 

 

 


 สถิติวันนี้ 19 คน
 สถิติเมื่อวาน 24 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
386 คน
4015 คน
44724 คน
เริ่มเมื่อ 2012-08-30

น้ำคือชีวิต Water for Your life